Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע"

Nov 19, 2012


 

קהילת בית המדרש מגדל עז

מזמינה את ציבור הנשים והנערות

לערב תפילה וניגוני תפילה

לשלום חיילי צה"ל ותושבי מדינת ישראל

היום, יום שני, ה' בכסלו (19.11.12).

 

20:15 - התכנסות

21:15-20:30 - עיון בפרק תהילים - הרב אלחנן סמט

21:15 - תפילה ושירה בבית המדרש

 

נשמח בבואכן