Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

יום עיון לזכר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

May 10, 2017

יחסי דת ומדינה מנקודת מבט תורנית

יום חמישי ט"ו באייר תשע"ז בישיבת הר עציון

נעלה את ההקלטות בהקדם האפשרי.


Apr 29, 2017

עבודת ה' בבני נח, מפי הרב שמואל שמעוני, לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ביום השנה השני, הועבר בבית המדרש של ישיבת הר עציון, א' באייר תשע"ז


Apr 28, 2017

דרכי שלום - מוסר והלכה במשנה תורה לרמב"ם, מפי הרב מאיר ליכטנשטיין, לזכרו של אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ביום השנה השני, הועבר בבית המדרש של ישיבת הר עציון, א' באייר תשע"ז


Jul 17, 2016

בתכנית: דברי ברכה מפי הרב שלמה סובול, רב הקהילה במודיעין

הרב משה ליכטנשטיין משוחח עם הרב חיים נבון אודות דת ומדינה והמחשבה הדתית בישראל

השופט ניל הנדל בנושא תרומתו של הרב  אהרן...


May 9, 2016

הספדו של הרב אהרן ליכטנשטיין לרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל, ב' באייר תשנ"ג.

דברי פתיחה מפי הרב דוד מילר.