Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

יום עיון לזכר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

May 10, 2017

יחסי דת ומדינה מנקודת מבט תורנית

יום חמישי ט"ו באייר תשע"ז בישיבת הר עציון

 

דברי פתיחה: הרב ברוך גיגי, דר. טובה ליכטנשטיין

הגותו של הרא"ל על יחסי דת ומדינה, פרופ' גדעון ספיר, אוניברסיטת בר-אילן

מושב ראשון: מקומה של הדת במדינת ישראל

יו"ר: הרב פרופ' יצחק ברנד, אוניברסיטת בר-אילן

דוברים: ראש ישיבה הרב משה ליכטנשטיין, פרופ' דב שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן

מושב שני: חקיקה דתית

יו"ר: הרב עזרא ביק, ישיבת הר עציון

דוברים: ראש ישיבה הרב יעקב מדן, הרב אלישע אבינר, ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים

מושב שלישי: שירותי הדת

יו"ר: הרבנית אסתי רוזנברג, ראש בית מדרש לנשים - מגדל עוז

דוברים: הרב ח"כ אלי בן-דהן, סגן שר הביטחון, ד"ר הדר ליפשיץ, המכללה האקדמית אשקלון

מושב רביעי: נישואין וגירושין

יו"ר: הרב שלמה ברין, ישיבת הר עציון

דוברים: הרב שלמה דייכובסקי, דיין (בדימוס), בית הדין הרבני הגדול,

ד"ר אבישלום וסטרייך, מרצה למשפט עברי ולתורת המשפט במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

מושב חמישי: השבת הציבורית

יו"ר: הרב אמנון בזק, ישיבת הר עציון

דוברים: הרב ד"ר יהודה ברנדס, ראש המכללה האקדמית הרצוג, הרב ישראל רוזן, ראש מכון צומ"ת, השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון