Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 8, 2019

מפגש ייחודי על מגילת איכה, עם ראשי הישיבה הרב יעקב מדן והרב משה ליכטנשטיין. במסגרת יום האחרון של ימי העיון לתנ"ך תשע"ט. מנחה: הרב נחמיה רענן


May 7, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם - שיעור מיוחד מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרקי משיח בהלכות מלכים לרמב"ם

מוצאי שבת פרשת קדושים תשע"ט, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת...


Apr 11, 2019

לקראת פסח - מעשה חמשת החכמים שבהגדה, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר בחשמונאים, בו' בניסן תשע"ט


Apr 4, 2019

הספד ליקירנו רס"ל זכריה באומל הי"ד, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן. מההלוויה בהר הרצל, אור לכ"ט באדר ב' תשע"ט


Mar 17, 2019

לקראת פורים תשע"ט - קיימו וקבלו היהודים, שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הועבר במוצאי שבת ויקרא - זכור ט' אדר ב' (16.3) בבית המדרש בקומה השלישית (שטיבלך), רחוב המצור 9, ירושלים