Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 24, 2017

לרגל הוצאת הספר "יום העצמאות ויום שחרור ירושלים", הכרך השמיני בסדרת "באר מרים"

התקיים ערב השקה ביום חמישי
כ"ב באייר (18.5) בשעה 20:00
במרכז מורשת בגין, רח' ש.א. נכון 6, ירושלים

בתכנית:
20:00...


May 23, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 12 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "בהר בחוקותי", כ"ד באייר (20.5), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


May 7, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 11 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "אחרי מות קדושים", י' באייר (6.5), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד

 


Apr 25, 2017

על יום השואה והגבורה, הרהורים מפי הרב יעקב מדן

אחרי החורבן יש תקומה ויש תקווה.

המילים נאמרו במוצאי שבת שמיני, אור לכ"ז בניסן תשע"ז


Apr 25, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 10 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "שמיני", כו' בניסן (22.4), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד

כעשר דקות האחרונות הוקדשו לנושא...