Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 17, 2019

לקראת פורים תשע"ט - קיימו וקבלו היהודים, שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הועבר במוצאי שבת ויקרא - זכור ט' אדר ב' (16.3) בבית המדרש בקומה השלישית (שטיבלך), רחוב המצור 9, ירושלים

 


Mar 13, 2019

מגילת אסתר #01, מאת הרב יעקב מדן. שיעור זה הוא הראשון בסדרה של 20 פרקים. הרב מדן על מגילת אסתר

http://traffic.libsyn.com/torah/ester_rymedan_5768-01.mp3 ... 


Feb 17, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם 40 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ז' המשך

מוצאי שבת פרשת תצוה תשע"ט, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד

 


Feb 3, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם 39 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ז'

מוצאי שבת פרשת משפטים תשע"ט, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


Dec 16, 2018

דיני מלחמה בשבת מבית דינו של חשמונאי ועד היום חלק ב', שיעור מיוחד לקראת חנוכה תשעט, מתוך סדרת שיעורים בהלכות מלכים לרמב"ם, מפי הרב יעקב מדן. הועבר במוצאי שבת וישב תשעט בבית...