Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 9, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 08 - פרשת וישלח - יעקב ועשו - בין מאבק לחיבוק, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מהו התהליך הפסיכולוגי שהתרחש במפגש יעקב ועשו? כיצד המפגש שהחל במאבק הסתיים...


Dec 3, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 07 - פרשת ויצא - התבגרותו של יעקב, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בפרשה יעקב נדרש להתפתח ולגדול. לצאת ל"מסע הגיבור" ולהיאבק בקשיים אדירים, חיצוניים ופנימיים....


Nov 24, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 06 - פרשת תולדות – מחירן של בעיות תקשורת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מדוע יצחק העדיף את עשו? למה רבקה לא גילתה ליצחק את הנבואה שקיבלה בהיריון? וכיצד...


Nov 19, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 05 - פרשת חיי שרה – שרה מול אברהם – מפגש בין ניגודים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מיהי שרה אמנו? כיצד נראתה הזוגיות שלה עם אברהם? ואיזה כיוון הדגיש כל אחד...


Nov 12, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 04 - פרשת וירא – כוחות הנפש השונים בסיפור העקדה – בין הא-ל התובע לה' החומל, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

פרשת העקדה קשה מאוד להבנה מכל בחינה. אולם...