Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 29, 2017

שיחה לאחר רצח ראש המממשלה יצחק רבין ז"ל, מאת הרב יהודה עמיטל

לרב שיח: על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, 20 שנה אחרי הרצח, תכנית בין קודש לחו"ל עם הרב בני להמן, הרב יעקב מדן והרב...


אי"ה נתחיל לשדר סדרות חדשות מיד אחרי חנוכה

Dec 6, 2012

שבוע של חנוכה, בלי נדר, נעלה הקלטות של שיעורים שיועברו בישיבה במסגרת ימי לימוד חנוכה בחסות "רבבה" - תכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל, בנושא:

בין "חושן משפט" למערכת המשפט.


"וחדש כליותינו לשמור פקודך"

Dec 6, 2012

לרפואת דבורה בת בתיה ודבורה פוילא בת רחל

הלכה ורפואה #07, מאת הרב איתיאל אורון - השתלות מן החי
הלכה ורפואה #08, מאת הרב איתיאל אורון - השתלות מן החי 2
Direct...


"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע"

Nov 19, 2012


 

קהילת בית המדרש מגדל עז

מזמינה את ציבור הנשים והנערות

לערב תפילה וניגוני תפילה

לשלום חיילי צה"ל ותושבי מדינת ישראל

היום, יום שני, ה' בכסלו (19.11.12).

 

20:15 - התכנסות

21:15-20:30 - עיון בפרק...


תכנית לימודים חדשה לשנת תשע"ג

Nov 8, 2012

אי"ה תכנית לימודים חדשה לשנת תשע"ג תפורסם בעתיד הקרוב