Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 30, 2021

וארא | השם של השם, מפי הרב חיים נבון

מהם שמותיו של ה'? בספר שמות ה' מתגלה לבני ישראל. מהם שמותיו של ה'- האם יש לקב"ה שם פרטי, ומהו ההבדל בינו לבין השם המפורש. כיצד השמות השונים מבטאים...


Dec 25, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 14 וארא - מעבר דומיינים תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם תודוס איש רומי ניצל מנידוי בעזרת מעבר דומיין?

בשיעור זה נסקור סוגיה אודות...


Dec 23, 2021

שמות | הוא משה ואהרון, מפי הרב שלמה ברין

מיהו מנהיג? מה הפער בין ריב, מתח ושנאה בספר בראשית לבין ההרמוניה בין משה ואהרן? מה גורם השינוי וכיצד עובדים בשותפות בכדי להוציא עם ממצרים.


Dec 18, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 13 שמות - קירוב רחוקים וריחוק קרובים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם יתרו הפעיל מכונה וירטואלית כאשר אירח את משה?

בשיעור זה נלמד אודות הלגימה...


Dec 15, 2021

ויחי | הפולמוס יהודי נוצרי בפרשנות התנ"ך, מפי פרופ' יהונתן יעקבס

באמצע ימי הביניים, בעקבות מסעי הצלב הראשון (תקנ"ו), הויכוח בין היהודים לנוצרים באשר לדת האמת טעון במיוחד. בספרי...