Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 28, 2023

משך חכמה על הפרשה | ויחי, מאת הרב ברוך גיגי

לדף המקורות >>


Dec 23, 2023

משך חכמה על הפרשה | ויגש, מאת הרב ברוך גיגי

לדף המקורות >>


Dec 20, 2023

"לידע שאנחנו משוגע - על סיפוריו הקצרים של רבי נחמן מברסלב" שיעור 4 | מנורת החסרונות, מפי הרב אורי יעקב בירן, מחזור לט, ר"מ בישיבת ההסדר עכו

"איך ליצור מנורה מזעזעת מראה על חכמה...


Nov 29, 2023

שמחנו לארח היום בבית המדרש את ראש ישיבת פני מנחם (גור), הרב שאול אלתר שליט"א.
הרב אלתר העביר שיחה קצרה לתלמידי הישיבה, עם דברי חיזוק בענייני השגחה, והוסיף דברי הספד על איתן...


Nov 27, 2023

משך חכמה על הפרשה | ויצא, מאת הרב ברוך גיגי