Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 24, 2017

לרגל הוצאת הספר "יום העצמאות ויום שחרור ירושלים", הכרך השמיני בסדרת "באר מרים"

התקיים ערב השקה ביום חמישי
כ"ב באייר (18.5) בשעה 20:00
במרכז מורשת בגין, רח' ש.א. נכון 6, ירושלים

בתכנית:
20:00 התכנסות וכיבוד קל
20:15 תפילת ערבית
20:30 דברי פתיחה, עו"ד יצחק בלאו 00 - 04:50

רב שיח בנושא
ירושלים - בין דוד המלך לדוד בן גוריון  04:50 - 01:05:00

מייקל אייזנברג (שותף מנהל בקרן הון סיכון)
משוחח עם
מר נתן שרנסקי - יו"ר הסוכנות היהודית
הרב יעקב מדן - ראש ישיבת הר עציון הוערך הראשי של הסדרה

הרב יואל בן נון - הקרב לשחרור ירושלים מנקודת מבט צנחן שלחם בה 01:05:00 - 01:48:00

לצפייה