Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 14, 2016

בכנס ירושלים 2016 של עיתון "בשבע" התקיים מושב מיוחד על משמעות לימוד התורה בשיתוף אנשים שאינם מאמינים בקדושתה. עורך עיתון בשבע, עמנואל שילה הנחה את הפאנל הסוער. משתתפים: ד"ר רוחמה אלבג - מרצה בכירה בחוג לספרות במכללת לוינסקי, גל גבאי - עיתונאית וראשת המיזם 929 במשותף עם הרב בני לאו, הרב בני לאו - רב קהילת רמב"ן, הרב יעקב מדן - ראש ישיבת ההסדר הר-עציון, הרב דוד סתיו - יו"ר ארגון צהר, הרב מנחם שחור - ראש בית המדרש למורים עז לישראל

ניתן לצפייה