Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 14, 2021

פרשה דיגיטלית 47: פרשת כי תצא - בן חריג סורר ומורה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם בן סורר ומורה ניתן לזיהוי על ידי אלגוריתם יער בידוד לזיהוי אנומליות?

בשיעור זה נעסוק בבן הסורר ומורה, דרך שלל פרשנויות הקשורות בטיבו ובטיב הביטוי סורר ומורה. לאחר מכן, נסביר את נושא חריג חשוד טעות, ונסביר אלגוריתם אחד לזיהוי חריגים. נקשר את שני התחומים דרך הפרשנויות שהעלנו.