Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 6, 2022

כיבוד אב ואם - גרסת עשו וגרסת יעקב, מפי הרב יעקב מדן

שיעור מיוחד לקראת שבועות שהועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, ג' בסיון תשפ"ב בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש...


Mar 2, 2022

לקראת פורים | אסתר, שם ה' ומה שביניהם

שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בפתח תקווה, ביום שלישי כ"ח באדר א' תשפ"ב בבית כנסת יחדיו.


Jan 5, 2022

גיור קטנים, מאת הרב יעקב מדן

ישנה מחלוקת חשובה בהלכה, בשאלת גיור קטנים. לדעתם של רבים עלינו להשקיע את עיקר מאמצינו בגיור קטנים, כיון שבהם קבלת המצוות קלה יותר; לעומת זאת, הרבנות...


Dec 2, 2021

מקץ | מרגלים אתם, מפי הרב יעקב מדן

למה הבאת בנימין יכולה לפתור את טענת יוסף "מרגלים אתם" לדידו?


Nov 16, 2021

לקראת חנוכה תשפ"ב - היחס להתיוונות - בימים ההם ובזמן הזה, מפי הרב יעקב מדן

השיעור הועבר כחלק מסדרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, בבית הכנסת הרימון, ו' בכסלו תשפ"ב