Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 30, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 19 תרומה - פנים מקראיות ודיגיטליות‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין גודלה של הכפורת לממשק תוכנה?

בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת סוכה אודות...


Oct 1, 2017

כי בענן אראה על הכפורת - תפקיד הקטורת ביום הכיפורים, שיעור מפי הרב אברהם סתיו

השיעור הועבר במסגרת יום הלימוד של עשרת ימי תשובה, ח' בתשרי תשע"ח. השיעורים הוקדשו לע"נ ר' מרדכי דוד כ"ץ...


Feb 16, 2015

פרשת תרומה, הכפורת, השיעור נכתב על ידי הרב עזרא ביק


May 20, 2012

שיחה מיוחדת עבור יום ירושלים, מאת הרב חנן פורת זצ"ל - ממסיבת יום ירושלים תשס"ד


Nov 13, 2011

לזכרו של הרב חנן פורת ז"ל #3, מאת הרב אלישיב קנוהל