Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 5, 2018

על ראשית השנה, שיעור מפי הרב יואל בן נון. אחד בחודש השביעי, יום תרועה, יום הזיכרון - איפה ראש השנה?