Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 31, 2016

פרשת שמיני, יום השמיני וחטא נדב ואביהו, השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן