Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 9, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת נצבים-וילך - ילדים בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

דרך עיון בחובת הבאת הקטנים למעמד ההקהל, ננסה לבחון את שאלת הבאת  ילדים קטנים לבית הכנסת - מדוע יש עניין להביאם?...


Sep 6, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 46 - פרשת ניצבים וילך - כגודל הנפילה כך גודל העליה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

פרשית התשובה מגיעה על רקע הסיום הנורא של פרשיית הקללות, המאפסת את כל...


Sep 2, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת כי תבא - קביעות לתרומות ומעשרות, מאת הרב ישי יסלזון

שישה דברים קובעים למעשרות ומחייבים להפריש מן הפרות לפני שאוכלים אותם. נדון בשיעור בעיקר ב'בית' הקבוע...


Aug 31, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 45 - פרשת כי תבוא - דינאמיות בתוך היציבות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד שומרים על מתח רוחני בתוך עולם פיזי ויציב? השאלה הזו מהדהדת בפרשה לקראת הכניסה...


Aug 27, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת כי תצא - ושמח את אשתו, מאת הרב ישי יסלזון

התורה מצווה על החתן לשמח את אשתו בשנה הראשונה לנישואים ואף פוטרת אותו מלצאת לצבא. בשיעור ננסה להבין עד כמה הלכה זו...