Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 5, 2020

"תן לי יבנה וחכמיה - יהדות ללא מקדש", שיעור מיוחד לקראת שלושת השבועות, מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. השיעור הועבר בZOOM לקהילת רינת ישראל, בניו ג'רזי, ביום ראשון יג בתמוז תש"ף (5 ליולי...


Jul 1, 2020

ההשפעות השונות של הרב קוק זצ"ל והרב סולובייצ'יק זצ"ל על הישיבה שלנו, מפי הרב יעקב מדן

ביום שלישי אור לט' בתמוז קיים ראש הישיבה, מפגש מקוון האחרון בסדרה של ארבעה מפגשים לציבור...


Jul 1, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת בלק - היזק ראיה, מאת הרב ישי יסלזון

בלעם רואה את ישראל חונה לשבטיו ופותח בברכת "מה טבו אהליך יעקב". בגמרא לומדים מכאן את האיסור לפתוח חלונות זה מול זה. בשיעור...


Jun 30, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 36 - פרשת בלק - לוחמה רוחנית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד אפשר לפגוע בעם ישראל? הפרשה מלמדת אותנו כי מתקפה מאגית לא עובדת, אך פיתוי לסטייה מהדרך היא...


Jun 24, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת חקת - קדושת ירושלים ומקום המקדש בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

עליה להר הבית היא אחת הסוגיות הבוערות היום. בשיעור נדון בפן אחד שלה העולה דרך איסור כניסת טמאים...