Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 20, 2020

סייבר בהלכה 11: רצח בבית חכם

השיעור יסיים את העיסוק בנושא דיני נפשות בסייבר. המקרה שעולה כאן היא רצח בבית חכם. נעסוק בסוגיה העולה בגמרא הקשורה לעניין זה, מספר ראשונים ואחרונים...


Oct 23, 2019

קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה 01 - פרשת בראשית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי.
קנאה, שנאה ורצח: על שורשי הרוע האנושי לאור סיפור קין והבל
איך קורה שבעולם המכיל ארבעה אנשים פורץ...


Oct 21, 2018

בעקבות רצח רבין, שיחה שהועברה בבית המדרש על פי ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין לאחר שחזר מחו"ל, מיד אחרי הרצח, חשוון תשנו


Oct 29, 2017

שיחה לאחר רצח ראש המממשלה יצחק רבין ז"ל, מאת הרב יהודה עמיטל

לרב שיח: על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, 20 שנה אחרי הרצח, תכנית בין קודש לחו"ל עם הרב בני להמן, הרב יעקב מדן והרב...


Oct 25, 2015

על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, 20 שנה אחרי הרצח, תכנית בין קודש לחו"ל עם הרב בני להמן, הרב יעקב מדן והרב יואל בן נון

מוצאי שבת פרשת לך לך תשע"ו