Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 24, 2011

מבנה התפילה #15, מאת הרב עזרא ביק - תפילת העמידה - עמידה לפני המלך