Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 26, 2021

פרשה דיגיטלית 44: פרשת עקב - עיבוד מחדש של כלים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם ניתן לעבד מחדש כלים?

בשיעור זה נלמד על דרשות הפסוק "ארץ חיטה ושעורה". לאחר מכן, נכיר את...


Jul 19, 2021

פרשה דיגיטלית 43: פרשת ואתחנן - משה רבנו כשפת סף, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם משה רבנו תפקד כשפת אסמבלי במעמד הר סיני?

בשיעור זה נעסוק בבקשתם של עם ישראל ממשה "ואת...


Jul 15, 2021

פרשה דיגיטלית 42: תשעה באב - שאלות רטוריות במגילה ובמחשב, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם מחשב ידע אי פעם לענות על "איכה ישבה בדד"?

בשיעור קצר זה נעמוד על הרעיון של שאלות...


Jul 14, 2021

הלכות שביעית 38: החובות הנשמטים בשביעית (ב), מאת הרב ישי יסלזון

האם השביעית משמטת המשכורת שלי?

השבוע נעסוק בעוד שני סוגים של חובות שלא נשמטים בשנת השמיטה: א. חובות שזמן פרעונם לאחר...


Jul 10, 2021

פרשה דיגיטלית 41: דברים - ענקים היסטוריים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם ענקים מקראיים קיימים גם כיום בתור פיסות קוד?

בשיעור זה נדון אודות הרפאים, שמותיהם...