Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 31, 2021

פרשה דיגיטלית 17: יתרו - בידוד תקלות בהר סיני, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם מנגנון SFI הופעל במעמד הר סיני?

בשיעור זה נדון במספר פרשנים העוסקים במהות הגבול סביב להר...


Jan 29, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת בשלח - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב


Jan 28, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 14: לעשות צדקה ומשפט, מפי הרב עזרא ביק

מה הקשר בין צדקה ומשפט לבין "דרך ה'", ולמה דרך זאת היא כל כך מרכזי בקשר בין ה' ואברהם


Jan 27, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 15: אות י"ח - "טעם התפילה הנקייה מבקשות", מפי הרב אורי יעקב בירן

התבודדות היא הדרך ללמוד איך  לבכות בתפילה.

על פי האדמו"ר, אם האדם רק חווה...


Jan 26, 2021

שוש שילה מהיישוב קדומים שוחחה עם משה (מושקו) מושקוביץ לפני מספר שבועות ושאלה אותו מה המסר שלו לדורות הבאים. 

https://www.inn.co.il/news/465355

ערוץ 7 , י"א...