Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 31, 2022

הלכות מזוזה #2 - חובת הבית או חובת האדם, מאת הרב ישי יסלזון

שוכר ומשכיר - מי חייב לקבוע מזוזה?

מצוות מזוזה היא מצווה בה נפגשים האדם וביתו - האדם מצוה לעשות את המצווה אך היא מתקיימת...


May 31, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 38 שבועות - יחידי בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין הגורן במגילת רות לבדיקת תקינות לכלים?

בשיעור קצר זה נלמד סוגיה במסכת...


May 29, 2022

שיר המעלות לדוד - שיחה ליום ירושלים מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי.

כידוע דוד המלך לא בנה את בית המקדש - איך הוא פותח את המזמור במלים שָׂמַחְתִּי בְּאֹמְרִים לִי בֵּית ה' נֵלֵךְ....


May 28, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 37 נשא - דברים שהם אלף בית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה המשותף בין ארון הברית לשאלה הידועה 1+1?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת סוטה אודות דבר שתינוקות...


May 25, 2022

יום ירושלים | האירועים שאיפשרו לנו לחגוג את היום המיוחד הזה, שיעור מפי הרב יצחק לוי, הועבר לתלמידי חו"ל בישיבה