Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 31, 2023

רמב"ן על התורה 29 | בהעלותך, מאת הרב משה ליכטנשטיין

בית הישיבה משתתף בצערו של הרב מיכאל אדרעי עם פטירתה של אמו, הגב' רחל אדרעי. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.


May 24, 2023

שבועות | השגחה ובחירה במגילת רות, מפי פרופ' יונתן גרוסמן

השיעור הועבר באירוע לכבודו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן לרגל קבלתו של תואר ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן, א' בסיון תשפ"ג


May 18, 2023

רמב"ן על התורה 28 | במדבר | מניין בני ישראל, מאת הרב מיכאל אדרעי

למה צריך את הכפילויות בספירות השונות של בני ישראל?


May 18, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 12 

הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


May 11, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 11 

הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.