Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Apr 8, 2023

בירושלים, בבית כנסת הרמב"ן - ביום שלישי ו' ניסן בשעה 20:00
התקיימה שיחה בין הרבנית אסתי רוזנברג לרב אסי בלנק.
השיחה עסקה בענייני חינוך תחת הכותרת "והגדת לבנך".

על ליל הסדר כגורם מאחד בעם ישראל ,  ההגדה כלימוד סוגיית גמרא בעיון,  ליל הסדר כD.N.A שלנו והחשיבות לשאול,  איך מצליחים בחינוך ילדים? על בחירה חופשית וכשלון בחינוך, בין הרעיונות הגדולים והירידה לפרטים.

המסר הלא מילולי בבדיקת חמץ, מה חושבים עלינו? ועל שאלות שאין עליהן תשובה,  על קודש וחול, הפרדה בין חול לחול ועל היכולת לעבוד קשה, מה "ברור" בליל הסדר ושיר השירים כחיתום של אהבה