Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 31, 2023

רמב"ן על התורה 29 | בהעלותך, מאת הרב משה ליכטנשטיין

בית הישיבה משתתף בצערו של הרב מיכאל אדרעי עם פטירתה של אמו, הגב' רחל אדרעי. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.


May 18, 2023

רמב"ן על התורה 28 | במדבר | מניין בני ישראל, מאת הרב מיכאל אדרעי

למה צריך את הכפילויות בספירות השונות של בני ישראל?


May 11, 2023

רמב"ן על התורה 27 | בהר-בחוקותי | הברכות והקללות, מאת הרב מיכאל אדרעי

מה זה אומר 'ונתתי שלום בארץ' לעומת 'וחרב לא תעבר בארצכם' בפסוק:

"וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ וּשְׁכַבְתֶּם...


May 4, 2023

רמב"ן על התורה 26 | אמור, מאת הרב מיכאל אדרעי


Apr 27, 2023

רמב"ן על התורה 25 | אחרי מות - קדושים, מאת הרב מיכאל אדרעי