Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 24, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 06 - פרשת תולדות – מחירן של בעיות תקשורת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מדוע יצחק העדיף את עשו? למה רבקה לא גילתה ליצחק את הנבואה שקיבלה בהיריון? וכיצד אפשר בכלל להבין את גניבת הברכות? קריאה פסיכולוגית בפרשה עשויה לשפוך אור על פרשה מורכבת זו.