Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 17, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 18 - פרשת משפטים - מחרדה לברית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

במעמד הר סיני עם ישראל חש בחרדה, אך בסוף הפרשה הוא מצליח להתאושש, ליצור קרבה ולכרות ברית. התהליך התאפשר בזכות קובץ החוקים של פרשת משפטים, המעביר את עם ישראל תהליך של בניית חברה מסודרת, מה שמרגיע את החרדה מהאלוקי.