Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 29, 2021

פרשה דיגיטלית 25: פסח - שחורה אני וקופסא, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם בנות ירושלים תוקפות את הרעיה במודל הקופסא השחורה?

בשיעור זה נדון על הביטוי המוכר 'שחורה אני ונאווה' משיר השירים, המגילה הנקראת בחג הפסח. נכיר גם כן את המושג 'קופסא שחורה' ומשמעותו במדעי המחשב. נקשר את שני התחומים דרך פרשנותם של המדרש זוטא, אלשיך ומלבי"ם.