Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 29, 2021

פרשה דיגיטלית 35: שלח - שליחת המרגלים לאיסוף מודיעין, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה המשותף בין המרגלים לתוקף בעולם הסייבר?

בשיעור זה נעמוד על מספר נקודות הקשורות לשליחותם של המרגלים, באספקטים שונים. לאחר מכן נכיר את תהליך איסוף המודיעין בתקיפת סייבר. נקשר את שני התחומים דרך פרשנותם של המלבי"ם ור' חיים פלטיאל, ושאר פרשנים.