Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 31, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 38 שבועות - יחידי בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין הגורן במגילת רות לבדיקת תקינות לכלים?

בשיעור קצר זה נלמד סוגיה במסכת חולין אודות האיסור לצאת יחידי בלילה. לאחר מכן, נכיר את נושא בדיקת תקינות לכלים ומחשבים. נקשר את שני התחומים דרך הצורך שלא לצאת יחידי לדרך לא ידועה.