Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 31, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 45 - פרשת כי תבוא - דינאמיות בתוך היציבות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד שומרים על מתח רוחני בתוך עולם פיזי ויציב? השאלה הזו מהדהדת בפרשה לקראת הכניסה לארץ. המענה מגיע בדמות מצוות הביכורים, כתיבת התורה על אבנים ופרשיית הברכות והקללות.