Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 9, 2019

סייבר בהלכה 5: וירוסים חלק ב', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה הוא המשך הדיון בנושא תוכנות נוזקה בהלכה. השיעור יעסוק ביכולת להגדיר את המזיק כמזיק, ואת חיובי...


Dec 1, 2019

סייבר בהלכה 4: וירוסים חלק א', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה יעסוק בנושא של תוכנות נוזקה בהלכה. נושא זה יסקור את היכולת להגדיר קובץ במחשב כחפץ, ואת היכולת של...


Nov 24, 2019

סייבר בהלכה 03 - גניבת זהות וירטואלית חלק ב', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה הוא המשך לשיעור על גניבת זהות וירטואלית, בה נמשיך לדון בנושא הגניבה, נמשיך לדיני מזיק...


Nov 18, 2019

סייבר בהלכה 02 - גניבת זהות וירטואלית חלק א', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה יתייחס לנושא רשתות חברתיות, ופגיעה בחשבונות פרטיים של אנשים המשתמשים בהם.


Nov 11, 2019

סייבר בהלכה 01 - הקדמה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

בשיעור זה נסביר את נושא סייבר בהלכה ואת חשיבותו, וניתן דוגמא קצרה שתמחיש את הדיונים בשיעורים הבאים.