קש"ת
קול שידורי תורה - חצי שעה של תורה כל יום

סדרותמגילת רות
פרשת השבוע
שופר
המצוה השבועית
מגילת קהלת
הלכה יומית
הלכות שביעית
מדרש ופשט
המשפחה היהודית
הלכה וטכנלוגיה
סיפורי רב נחמן
האיש והאגדה
תורה ומדינה
ספר התניא
הלכות ימים הנוראים
ספר יונה
שיחות ימים הנוראים
מועדי השנה
משך חכמה על הפרשה
פרקי אליהו
לקראת שבת
הלכות תפילה
אגדות חלק
הלכות שבת
שאלות ותשובות
הלכות בישול בשבת
מחשבת הלכה
אגדה
הלכות ברכות
הספדים
אהבה ויראה
שלשלת הלכה
אדם וביתו
מגילת איכה
הרב קוק
קריאת שמע ותפילה
ראש השנה - יום כיפור
מהר"ל
לקראת חג
ירושלים בתנ"ך
קדושת בית הכנסת
מנהגי רבותינו
נושאים תיאולוגיים
דיני ממונות
שמונה עשרה
חברה מודרנית
יסודות אישות
מהר"ל - נתיבות
הלכות צבא
ספר שמות
דיני מנהגים
מחלקות הרמב"ם והרמב"ן
ספר תהלים כספר
יורה דעה
צדקת הצדיק
מגילת אסתר
מלכים
הלכה ורפואה
שונות
י"ג מידות
ימי/ערבי עיון
ענייני תשובה
מגילת שיר השירים
הלכות מלכים לרמב"ם

ארכיון מלא

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February

December
November
September
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

December
November
October
September
August
July
June
May
April

December 2016
S M T W T F S
     
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Syndication

הלכות מלכים לרמב

הלכות מלכים לרמב"ם 02 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

השיעור הועבר במוצאי שבת פרשת חיי שרה, כ"ה במרחשוון תשע"ז בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד

מצ"ב דף המקורות לשיעור השני, מומלץ לבוא גם עם דף המקורות של השיעור הראשון.


הלכות מלכים לרמב

הלכות מלכים לרמב"ם 01 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

השיעור הועבר במוצאי שבת פרשת לך לך, יא במרחשוון תשע"ז בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


מגדל בבל ואברהם אבינו

מגדל בבל ואברהם אבינו, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שיעור זה הועבר בב' מרחשוון תשע"ז בבית הכנסת הרימון, חשמונאים


היחס בין הבריאה ויום הדין ומקום האדם בבריאה

היחס בין הבריאה ויום הדין ומקום האדם בבריאה, מאת הרב ברוך גיגי

פסיקתא דרב כהנא, פרק ראש השנה


הספד למר שמעון פרס ז

הספד לנשיא המדינה לשעבר מר שמעון פרס, מפי הרב משה ליכטנשטיין

Direct download: Rav_Mosheh_Lichtenstein_Hesped_For_Shimon_Peres_zl.mp3
Category:הספדים -- posted at: 9:50am EST

?יונה מחוץ לספר יונה - מנין

יונה מחוץ לספר יונה - מנין? שיעור מפי הרב יעקב מדן, הועבר בערב לימוד בבית הכנסת "אהבת ישראל" בגבעת שמואל, יום חמישי י"ב באלול תשעו

Direct download: erev_limud_givatshmuel_elul5776_rymedan.mp3
Category:ענייני תשובה -- posted at: 6:54am EST

גילו ורעדה - המלכה, זיכרון וערפילי טוהר

גילו ורעדה - המלכה, זיכרון וערפילי טוהר, מפי הרבנית אסתי רוזנברג

ערב לימוד בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים, בט' באלול תש"ו

עם דברי ברכה מפי מרים קורן

Direct download: erev_limud_chashmonaim_elul5776_esti_rosenberg.mp3
Category:ענייני תשובה -- posted at: 9:31am EST

?למה תוקעים בשופר של איל

למה תוקעים בשופר של איל? בין עקידת ישמעאל לעקידת יצחק, מאת הרב חנוך וקסמן.

השיעור הועבר בערב לימוד בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים ביום שני ט' באלול תשע"ו

Direct download: erev_limud_chashmonaim_elul5776_rav_chanoch_waxman.mp3
Category:ענייני תשובה -- posted at: 9:06am EST

דברים לקראת ימים הנוראים

דברים לקראת ימים הנוראים, יש קונה עולמו בבת אחת, מפי הרב יאיר קאהן

השיחה הועברה בערב לימוד לקראת החגים שהתקיים בבית הכנסת נופי אביב בבית שמש, ביום ראשון  ח' באלול תשע"ו

דברי פתיחה מאת בוגרנו ארי פרזיגר.

Direct download: erev_limud_beitshemesh_elul5776_ryk.mp3
Category:ענייני תשובה -- posted at: 7:56am EST

אנו מתכוונים להעלות סדרה חדשה של שיעורים בהקדם האפשרי.

בינתיים, עומד לרשותכם הארכיון בענייני תשובה.

Category:ענייני תשובה -- posted at: 9:24am EST

פרשת דברים

פרשת דברים, פירושו של משה לתורה, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן

Direct download: audioh_30_5776_devarim.mp3
Category:פרשת השבוע -- posted at: 8:55am EST

יארצייט הששי למורנו הרב יהודה עמיטל זצ

לימוד משניות לעילוי נשמתו מפי נכדו, נדב גלעד

כ"ז בתמוז תשע"ו בבית המדרש של הישיבה

Direct download: nadav-gilad_azkara6_rya-ztl-limmud_mishnayot.mp3
Category:ימי/ערבי עיון -- posted at: 7:54am EST

יארצייט הששי למורנו הרב יהודה עמיטל זצ

שיעור מפי חתנו, הרב שלמה ברין - קידוש השם ורב יהודה עמיטל זצ"ל

כ"ז בתמוז תשע"ו בבית מדרש של הישיבה

Direct download: rshlomo-brin_azkara6_rya-ztl-kiddush_Hashem.mp3
Category:ימי/ערבי עיון -- posted at: 7:51am EST

יארצייט הששי למורנו הרב יהודה עמיטל זצ

שיעור מפי בנו, הרב יאל עמיטל - בענין מצטער פטור מן הסוכה

כ"ז בתמוז תשע"ו בבית המדרש של הישיבה


צדקת הצדיק 23

צדקת הצדיק 23, אות מה', כשחטא הרבה עד שנסתם התשובה, מאת הרב ברוך גיגי

Direct download: 23tzidkat_hatzadik_5776_rbgigi.mp3
Category:צדקת הצדיק -- posted at: 1:00am EST

צדקת הצדיק 22

צדקת הצדיק 22, אות מד', מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, מאת הרב ברוך גיגי

Direct download: 22tzidkat_hatzadik_5776_rbgigi.mp3
Category:צדקת הצדיק -- posted at: 1:00am EST

האחר ואני בקולנוע, מפי רמי שטיינר, יוצר קולנוע


כל הפוסל במומו פוסל: ההשלכה כקרן של תקווה ביחסים עם הזולת-האחר, מפי חיים דויטש, פסיכולוג קליני ואבא של דודי ז"ל


ערב עיון מיוחד לזכרו של תלמידנו דודי דויטש ז

ערל לב ובן נכר: בנבכי זהות ואחרות, שיעור מפי הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול


ערב עיון מיוחד לזכרו של תלמידנו דודי דויטש ז

דברי פתיחה מהרב יועד אהרוני, מנחה הערב

ומפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

ערב עיון בישיבת הר עציון, כא בתמוז תשעו

 

http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=513210


פרשת מטות

פרשת מטות, החניכה, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן

השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע צורף חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן, שנחלו בעבר הירדן המזרחי, אף שבני מנשה לא הצטרפו כלל לבקשתם של שבטי ראובן וגד.

Direct download: audioh_29_5776_matot.mp3
Category:פרשת השבוע -- posted at: 10:16am EST

צדקת הצדיק 21

צדקת הצדיק 21, אות מג', פעמים יש אדם עומד בנסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא, מאת הרב ברוך גיגי

Direct download: 21tzidkat_hatzadik_5776_rbgigi.mp3
Category:צדקת הצדיק -- posted at: 1:00am EST

צדקת הצדיק 20

צדקת הצדיק 20, מידה כנגד מידה, אות מב', מאת הרב ברוך גיגי

Direct download: 20tzidkat_hatzadik_5776_rbgigi.mp3
Category:צדקת הצדיק -- posted at: 8:36am EST

פרשת פנחס

פרשת פנחס, המפקד השני, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן?

בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - "פיסקא באמצע פסוק" (בין "וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין?

 

Direct download: audioh_28_5776_pinchas.mp3
Category:פרשת השבוע -- posted at: 5:00am EST

בתכנית: דברי ברכה מפי הרב שלמה סובול, רב הקהילה במודיעין

הרב משה ליכטנשטיין משוחח עם הרב חיים נבון אודות דת ומדינה והמחשבה הדתית בישראל

השופט ניל הנדל בנושא תרומתו של הרב  אהרן ליכטנשטיין זצ"ל למחשבה היהודית

מנחה: הרב חיים נבון

יום חמישי ח' בתמוז תשע"ו בקהילת "שערי יונה מנחם" במודיעין

השקת מוסר אביב במודיעין

Direct download: MussarAvivHashakaModiinRML_JudgeNHendel_RCNavon.mp3
Category:ימי/ערבי עיון -- posted at: 5:50am EST