Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 24, 2017

לרגל הוצאת הספר "יום העצמאות ויום שחרור ירושלים", הכרך השמיני בסדרת "באר מרים"

התקיים ערב השקה ביום חמישי
כ"ב באייר (18.5) בשעה 20:00
במרכז מורשת בגין, רח' ש.א. נכון 6, ירושלים

בתכנית:
20:00...


May 23, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 12 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "בהר בחוקותי", כ"ד באייר (20.5), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


May 18, 2017

הנער הניצב על הקוצרים - על חוק ועל הפרתו במגילת רות, מאת הרב פרופ' יונתן גרוסמן

יום רביעי כא באייר תשעז בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים


יום עיון לזכר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

May 10, 2017

יחסי דת ומדינה מנקודת מבט תורנית

יום חמישי ט"ו באייר תשע"ז בישיבת הר עציון

נעלה את ההקלטות בהקדם האפשרי.


May 7, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 11 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצ"ש "אחרי מות קדושים", י' באייר (6.5), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד