Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 21, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בחוקותי - קדושת בתי כנסת בחורבנן, מאת הרב ישי יסלזון

כחלק מהקללות בפרשה מלמדת אותנו התורה שאם לא נלך בחוקות ה' הוא ישומם את מקדשנו. יש סתירה בביטוי הזה: מצד...


May 14, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בהר - דיני אונאה בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

שיטות המסחר ומבנה השוק בימינו לא כל כך דומים לשיטות ולמבנה שהיו נהוגים בזמן הגמרא. השוני הזה מצריך לתרגם את דיני...


May 7, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת אמור - ספירת ימים ושבועות בעומר, מאת הרב ישי יסלזון

היום... ימים שהם... שבועות. כל יום בזמן האחרון אנחנו מונים ימים ושבועות לעומר. בשיעור נברר מדוע אנחנו מונים...


May 1, 2019

נושא הלכתי בפרשת קדושים - הרחקה בכלאי זרעים, מאת הרב ישי יסלזון

האם מותר לזרוע שני זרעים בעציץ אחד עם מחיצה בניהם? נדון בשאלה הזו היום בשיעור ודרכה נעמוד על יסודות וטעמי איסור...


Apr 16, 2019

נושא הלכתי בליל הסדר - פסח - רחץ-כרפס, מאת הרב ישי יסלזון

לכבוד חג הפסח הבא עלינו לטובה נעיין בדיני נטילת ידיים לכרפס. ננסה להבין מה גדרה ואלו פרטי הלכות ניתן ללמוד מנטילת ידים...