Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 8, 2018

משפטי התורה וחוקיה מול המשפט הנוהג, מימי קדם עד מדינת ישראל, מאת הרב ד"ר יואל בן נון.

שיעור שהועבר בערב השקת ספרו, מקראות - משפטים, יום רביעי, כ"ב בשבט (07.02) בקהילת 'אוהל ארי' ברחוב...


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - מדווחים מן השטח: מפנקסה של עיתונאית, יפעת ארליך, ידיעות אחרונות

כ"ו בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - מדווחים מן השטח: משולחנו של עורך, עמנואל שילה, עורך בשבע

כ"ו בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - "'עצה ההוגנת לו': הגישה ההלכתית לפרסום ויחצ"נות" מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין

כ"ו בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - "ה'אני' גלוי ונסתר", מפי ד"ר בני להמן

כ"ו בכסלו תשע"ח