Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 29, 2017

עבודת ה' בבני נח, מפי הרב שמואל שמעוני, לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ביום השנה השני, הועבר בבית המדרש של ישיבת הר עציון, א' באייר תשע"ז


Apr 28, 2017

דרכי שלום - מוסר והלכה במשנה תורה לרמב"ם, מפי הרב מאיר ליכטנשטיין, לזכרו של אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ביום השנה השני, הועבר בבית המדרש של ישיבת הר עציון, א' באייר תשע"ז


Apr 24, 2017

זיכרון בסלון ערב יום השואה והגבורה תשע"ז, עם הרב יואל בן-נון, דור שני לשואה, בבית משפחת דניאל, אלון שבות, אור לכ"ח בניסן תשע"ז


Mar 8, 2017

יום שני ח' באדר תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל
השיעורים לעילוי נשמת מרדכי בן אלכסנדר סנדר שוב ז"ל וגבריאל בן בנימין וינשטוק ז"ל


Mar 5, 2017

שיעור מיוחד לקראת פורים: גבול ההלכה והמקרא, פורים לפרזים ופורים למוקפים, מדוע שני פורים? מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

השיעור הועבר במוצאי שבת פרשת תרומה, ו' באדר תשע"ז בבית המדרש...