Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 1, 2018

על פרשת ויחי, דבר תורה על הפרשה מאת הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת ויחי יב בטבת תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

 


Aug 11, 2016

פרשת דברים, פירושו של משה לתורה, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן


Jul 28, 2016

פרשת מטות, החניכה, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן

השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע...


Jul 21, 2016

פרשת פנחס, המפקד השני, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן?

בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - "פיסקא באמצע פסוק" (בין "וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" מדוע חוזר הציווי על...


Jul 14, 2016

פרשת בלק, ואברכך מברכך, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן

מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך...