Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 3, 2017

מקהלות בתנ"ך, קולות בקהלת, שיעור מפי הרב יואל בן נון לרגל השקת הספר הספר "אני קהלת - מקהלת קולות" מאת הרב יואל בן נון והרב יעקב מדן, יב בתשרי תשע"ח, בקהילת לכו נרננה, רעננה


Oct 1, 2017

קדושת חג הסוכות בעקבות קדושת אביב

השיעור הועבר במסגרת יום הלימוד של עשרת ימי תשובה, ח' בתשרי תשע"ח. השיעורים הוקדשו לע"נ ר' מרדכי דוד כ"ץ ז"ל


Jul 16, 2017

על קמצא ובר קמצא - בין יוספוס פלאוויוס לחז"ל מאת הרב יעקב מדן

השיעור לרפואתו של יואל אפרים בן ליבא דוברה

בבית הכנסת "הרימון", חשמונאים, יום חמישי י"ט בתמוז תשע"ז


May 30, 2017

סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות ואקטואליה. השיעור החמישי. 

ד' בסיון תשעז"ז בבית הכנסת "זכור לאברהם" גבעת שמואל/ השיעור לזכרו של מרדכי בן ציון בן אברהם דוד לנגנטל ז"ל


May 24, 2017

לרגל הוצאת הספר "יום העצמאות ויום שחרור ירושלים", הכרך השמיני בסדרת "באר מרים"

התקיים ערב השקה ביום חמישי
כ"ב באייר (18.5) בשעה 20:00
במרכז מורשת בגין, רח' ש.א. נכון 6, ירושלים

בתכנית:
20:00...