Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 13, 2018

ענייני ציצית 03: טלית שכולה תכלת, מאת הרב יאיר קאהן


Nov 6, 2018

ענייני ציצית 02 - כמה חוטי תכלת דרושים, מאת הרב יאיר קאהן


Oct 30, 2018

ענייני ציצית 01 - היחס בין תכלת ללבן, מאת הרב יאיר קאהן