Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 3, 2017

ארבעים הימים האחרונים של משה על ההר, מאת הרב יעקב מדן

בענייני אלול / תשובה

השיעור ניתן מוצאי שבת יא באלול תשעז, בבית מדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים