Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 8, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - רב שיח: רפואה והלכה למעשה - שיח רופאים מן השטח

משתתפים: הרב ד“ר יהודה גולדברג, רפואה דחופה, מרכז רפואי שערי צדק
ד“ר רות קנאי, מומחית ברפואת משפחה מרפאת ”שריגים“, שירותי בריאות כללית
ד“ר איתי מושקוביץ, מתמחה ברפואה פנימית, בי“ח ”איכילוב, מרכז רפואי ת“א
מנחה: הרב שלמה ברין

כ"ז בכסלו תשע"ט

לו"ז המלא

לצפייה