Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע"

Nov 19, 2012


 

קהילת בית המדרש מגדל עז

מזמינה את ציבור הנשים והנערות

לערב תפילה וניגוני תפילה

לשלום חיילי צה"ל ותושבי מדינת ישראל

היום, יום שני, ה' בכסלו (19.11.12).

 

20:15 - התכנסות

21:15-20:30 - עיון בפרק...


Nov 19, 2012

פרשת ויצא, מאת הרב אמנון בזק


תכנית לימודים חדשה לשנת תשע"ג

Nov 8, 2012

אי"ה תכנית לימודים חדשה לשנת תשע"ג תפורסם בעתיד הקרוב


Nov 8, 2012

פרשת חיי שרה, מאת הרב אמנון בזק