Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 19, 2022

הלכות מזוזה #12 - בדיקת המזוזה והסרת מזוזות במעבר דירה, מאת הרב ישי יסלזון

מה עושים עם המזוזות כשעוברים דירה?

נסיים בשתי הלכות פחות מוכרות, אך יחסית מעשיות בדיני מזוזה....


Aug 14, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 50 עקב - ארכנות וקצרות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה בין תפילתו של משה לבין זיהוי אורך טקסט על ידי תוקף?

בשיעור זה נלמד על...


Aug 11, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 49 ואתחנן - חינם תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין תואר במחשבים לתרגום אונקלוס?

בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי...


Aug 5, 2022

הלכות מזוזה #11 - ברכת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

ברכת מזוזה - על קביעתה או מציאותה?

לא פעם מתעוררות אצלנו שאלות על ברכת המזוזה - האם צריך לברך כשמחליפים למזוזה יפה יותר? או...


Aug 2, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 48 תשעה באב - אבני בניין תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חטאי העם בזמן הבית ופיצוח צפנים קשורים בקשר כלשהו?

בשיעור קצר זה,...