Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 25, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת תרומה - מחצית השקל, מאת הרב ישי יסלזון

שלוש תרומות נאמרו בפרשה שלנו ומהם לומד הרמ"א הלכה למעשה את הלכות זכר למחצית השקל שאנו נוהגים לתת בערב פורים. לקראת ימ"ח...


Feb 25, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 19 - פרשת תרומה - פנים אל מול פנים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

המשכן בנוי בצורת פנים וכולל שימוש בכל החושים. כך לוחות הברית יכולות להפוך מזכרון מאובן...


Feb 23, 2020

מנהגי רבותינו #16, מאת הרב בנימין תבורי - ברכת המזון


Feb 18, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת משפטים - החובה להחזיר שוחד, מאת הרב ישי יסלזון

מדוע דיין חייב להחזיר את השוחד שלקח? הרי הוא ניתן ברצון גמור של הנותן? ננסה לעמוד על יסוד השאלה הזו בשיעור תוך...


Feb 17, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 18 - פרשת משפטים - מחרדה לברית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

במעמד הר סיני עם ישראל חש בחרדה, אך בסוף הפרשה הוא מצליח להתאושש, ליצור קרבה ולכרות ברית....