Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 20, 2022

פרשת יתרו | לב שומע, מפי הרב יעקב פישר

הפרשה מתחילה בשמיעת יתרו ומסתיימת בשמיעתם של ישראל. מה ניתן ללמוד מהשמועות והשמיעה המופיעים בפרשה וכיצד סיפור הפרה של ר' משה מקוברין שבא...


Jan 13, 2022

פרשת בשלח | מרחוק כל דבר נראה נס, מפי הרבנית אסתי רוזנברג

ארבעה עמדו על הים: צור וציר, צאן וצר- מה התרחש על שפת הים ברגעים לפני קריעת ים סוף. כיצד נוהג משה בכיתות השונות...


Jan 6, 2022

בוא | מצה זו על שום מה? מפי הרב מאיר שפיגלמן

מדוע אנו אוכלים מצות שבעה ימים? מה עניין שאילת הכלים מהשכנים המצריים? מדוע משה היה צריך להונות את פרעה? בסיפור יציאת מצרים והעלילה...


Dec 30, 2021

וארא | השם של השם, מפי הרב חיים נבון

מהם שמותיו של ה'? בספר שמות ה' מתגלה לבני ישראל. מהם שמותיו של ה'- האם יש לקב"ה שם פרטי, ומהו ההבדל בינו לבין השם המפורש. כיצד השמות השונים מבטאים...


Dec 23, 2021

שמות | הוא משה ואהרון, מפי הרב שלמה ברין

מיהו מנהיג? מה הפער בין ריב, מתח ושנאה בספר בראשית לבין ההרמוניה בין משה ואהרן? מה גורם השינוי וכיצד עובדים בשותפות בכדי להוציא עם ממצרים.