Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 30, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 19 תרומה - פנים מקראיות ודיגיטליות‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין גודלה של הכפורת לממשק תוכנה?

בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת סוכה אודות...


Jan 27, 2022

פרשת משפטים | דיני הגנבים, מפי הרב אלחנן סמט

בפרשה נידונים בשלושה מקומות שונים דיני הגנבים- האם ישנו קשר בין שלושת דיני הגנב? במידה ויש קשר, מדוע דיני הגנבים לא מקובצים במקום אחד?


Jan 26, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 2: שלוש תפילות ביום, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור השבוע נסקור את שלושת התפילות המוכרות לנו. נעמוד על מקורותיהן, הזמן בו תיקנו אותם ומדוע תיקנו אותם...


Jan 23, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 18 משפטים - בעלי חיים בהלכה ובמחשבים‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם רציעת אזן עבד ופתרון בעיית הסוכן הנוסע יכולים להסתייע בתאים חיים?

בשיעור...


Jan 20, 2022

ט"ו בשבט | האם יש ערך באי-נטיעת עצים השנה? שיעור מפי הרב מנחם ליבטאג.