Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 30, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 1 בראשית - אור וחישוב אופטי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם האור הבראשיתי יכול לבצע חישוב אופטי?

בשיעור זה נלמד את הסוגיה הראשונה במסכת פסחים,...


Sep 18, 2021

פרשה דיגיטלית 55: וזאת הברכה - קבורתו של משה ומייסד ביטקוין, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

איזו חידה קשה יותר - לדעת את מקום קבורתו של משה או למצוא את מייסד ביטקוין?


Sep 18, 2021

פרשה דיגיטלית 54: סוכות - יוסיף דעת וירוסים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם המוסיף דעת הוא גם זה שמסוכן יותר בעולם הסייבר?

בשיעור קצר זה נעסוק במספר שיטות בפרשנות...


Sep 12, 2021

פרשה דיגיטלית 53: האזינו - הסטוריה מקראית וממוחשבת, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם ימות העולם ומשמעותם נמצאים על גבי מסך מחשב?

בשיעור זה נסקור מספר פרשנויות לביטוי...


Sep 12, 2021

פרשה דיגיטלית 52: יום הכיפורים - קלפי ואקראיות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם הכהן הטורף בקלפי עובר מבחן בסיסי לאקראיות?

בשיעור קצר זה נעלה מספר נושאים בהקשר של...