Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 28, 2017

לחיות במתח רוחני, שיחה מאת הרב משה ליכטנשטיין

 


Sep 28, 2017

הקושי בחזרה בתשובה והצעות להתמודדות אתו, שיחה מאת הרב שלמה ברין


Sep 25, 2017

התקדמות רוחנית מתוך צביעות, שיחה לעשרת ימי תשובה תשע"ח מאת הרב עזרא ביק

אחרי המעשים הולך הלב. להיות עניו כלפי עצמך זה פשע לצלם שבו נבראת.


Sep 24, 2017

שיחה לצום גדליה תשע"ח מאת הרב ברוך גיגי


Sep 19, 2017

שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן על ההבדל בין תחושות אשמה ולקיחת אחריות, עיון בפרשת כי תצא וסוגיית אשת יפת תואר. לקראת ימים הנוראים תשע"ח. 

הועבר במסגרת סדרת הלכות מלכים לרמב"ם,...