Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 6, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 46 - פרשת ניצבים וילך - כגודל הנפילה כך גודל העליה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

פרשית התשובה מגיעה על רקע הסיום הנורא של פרשיית הקללות, המאפסת את כל...


Aug 31, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 45 - פרשת כי תבוא - דינאמיות בתוך היציבות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד שומרים על מתח רוחני בתוך עולם פיזי ויציב? השאלה הזו מהדהדת בפרשה לקראת הכניסה...


Aug 24, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 44 - פרשת כי תצא - המצוות ממבט בוגר, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מציגה את המצוות מכיוון חדש - הן מקבלות טעמים ומשמעויות וכן מתוארות כחלק ממערכת...


Aug 19, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 43 - פרשת פרשת שופטים - עצמאות מאוזנת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מציגה דינאמיקה עדינה בין ההנהגה העצמאית של עמ"י בשעריו, לבין המשמעת למרכז הרוחני...


Aug 9, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 42 - פרשת ראה - התרחקות בוגרת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מציגה מודל חדש לעבודת ה', לאחר ההתנחלות בארץ: הקשר יהיה יותר מרוחק, רק במקום אשר יבחר ה'....