Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 5, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 48 - פרשת וזאת הברכה - האם משה ימשיך ללוות אותנו?, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מדוע כה חשוב שמשה יעלה להר ויתבונן על הארץ? מה הראייה שלו נותנת לנו מבחינה...


Sep 21, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 47 - פרשת האזינו - הקשר הראשוני, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

שירת האזינו מציגה מודל אחר לקשר בין ה' לעם ישראל. קשר ראשוני ובסיסי יותר, שנשמר תמיד, גם כאשר...


Sep 6, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 46 - פרשת ניצבים וילך - כגודל הנפילה כך גודל העליה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

פרשית התשובה מגיעה על רקע הסיום הנורא של פרשיית הקללות, המאפסת את כל...


Aug 31, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 45 - פרשת כי תבוא - דינאמיות בתוך היציבות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד שומרים על מתח רוחני בתוך עולם פיזי ויציב? השאלה הזו מהדהדת בפרשה לקראת הכניסה...


Aug 24, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 44 - פרשת כי תצא - המצוות ממבט בוגר, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מציגה את המצוות מכיוון חדש - הן מקבלות טעמים ומשמעויות וכן מתוארות כחלק ממערכת...