Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 30, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 24 - פרשת צו - רצון אישי או מסגרת מחייבת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

פרשות ויקרא וצו מתארות שני רבדים בעבודת המשכן, רובד ההתנדבות האישית ורובד החובה,...


Mar 24, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 23 - פרשת ויקרא - קרבן כהתקרבות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מהו התהליך הנפשי המלווה את הקרבנות השונים? נראה כי כל קרבן מכוון להלך נפש אחר ולסוג מפגש אחר...


Mar 17, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 22 - פרשת ויקהל פקודי - משכן התיקון והתשובה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

עיון בפרשה מגלה כמה הפתעות, בתוך החזרתיות על בניית המשכן. הפתעות אלו יכולות...


Mar 11, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 21 - פרשת כי תשא - הפסיכולוגיה של חטא העגל, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מה המקור הנפשי של חטא העגל? ומה גרם לעם ישראל לכרוך יחד מאגיה וזנות, דווקא כשמשה על...


Mar 4, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 20 - פרשת תצווה - דממה מול עשייה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בפרשת תצווה מתואר משכן שונה לחלוטין מזה של פרשת תרומה. זהו משכן שיש בו כהנים ועשייה. נראה כי...