Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 23, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 18 משפטים - בעלי חיים בהלכה ובמחשבים‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם רציעת אזן עבד ופתרון בעיית הסוכן הנוסע יכולים להסתייע בתאים חיים?

בשיעור...


Jan 15, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 17 יתרו - מגפות ואשפה דיגיטלית‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין הר סיני, הקורונה וכתובות זכרון?

בשיעור זה נלמד על מגפות, דרך סוגיה במסכת...


Jan 8, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 16 בשלח - המשכיות תלמודית ודיגיטלית‎‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם עמוד האש והענן היו מחוברים לרשת?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת שבת, על חשיבות...


Jan 1, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 15 בא - ראש חודשים בראשיתי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם אלן טיורינג ורבי יהושע היו שותפים לסברה בבריאת העולם?

בשיעור זה נלמד את...


Dec 25, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 14 וארא - מעבר דומיינים תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם תודוס איש רומי ניצל מנידוי בעזרת מעבר דומיין?

בשיעור זה נסקור סוגיה אודות...