Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 27, 2023

כי קרוב אליך - שיעורי רבני ישיבת הר עציון בפתח תקווה

השיעור התקיים ביום חמישי ב' באדר (23.2.2023) בבית כנסת נריה, רח' איפרגן 6, פתח תקווה

מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין בנושא "הדור...


Feb 23, 2023

רמב"ן על התורה 19 | תרומה, מאת הרב מיכאל אדרעי

בניית המשכן והכלים שבו

 


Feb 23, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 06 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Feb 19, 2023

הלכות כשרות 16: תחליפי בשר וחלב, מאת הרב ישי יסלזון

הייתכן בשר לא בשרי?

במציאות ימינו נפוצים מאוד תחליפים לחלב ולבשר - סויה, טופו ועוד. האם יש חשש לאוכלם עם המין השני? ומה יהיה דינו...


Feb 16, 2023

רמב"ן על התורה 18 | משפטים, מאת הרב מיכאל אדרעי